Över 74 000 produkter

Snabba leveranser

Hög leveranssäkerhet

Säkerhet & Sekretesspolicy


Gäller från: 2019-09-10

Tryck & Media (”oss”, ”vi” eller ”vår”) driver webbsajten https://tryckomedia.mecgruppen.se (”Tjänsten” eller ”Tjänst”).

På denna sida informeras du om vår policy avseende insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder dig av vår Tjänst och valen du har associerat med denna data.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten, samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Såvida inte annat definieras i denna policy, har termer som används i detta sekretessavtal samma betydelse som i våra Försäljningsvillkor som kan nås på http://www.mecgruppen.se

Informationsinsamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information, för olika ändamål, för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst till dig.

 

Typer av samlade data

Personlig information

Medan du använder dig av vår Tjänst, kan vi be dig att ge oss viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dina (”personuppgifter”). Personlig identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • Företagsnamn
 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, Postnummer, Stad
 • Cookies och användardata

 

Användardata

Vi kan också komma att samla in information om hur tjänsten nås och används (”användardata”). Denna användardata kan innehålla information som din dators Internet Protocol adress (t.ex. IP-adress), typ av webbläsare, webbläsarversion, sidorna i vår service som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden tillbringade på dessa sidor, unika hårdvaruidentifierare och andra diagnostiska data.

 

Spårning och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten i vår Tjänst och hantera viss information

Cookies är filer med liten mängd av data som kan inkludera en anonym, unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningsteknik använder också bojar, taggar och script för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår Tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickats. Men om du inte accepterar cookies, kan det resultera i att du inte kan använda vår eller delar av vår Tjänst.

Exempel på cookeis vi använder:

 • Session Cookies. Vi använd Session Cookies för att hantera vår Tjänst.
 • Preference Vi använder oss av Preference Cookies att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Security Cookies. Vi använder oss av Security Cookies för säkerhetsändamål.

 

Användning av data

Tryck & Media använder de samlade uppgifterna för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla Tjänsten
 • Att meddela dig om förändringar i Tjänsten
 • Att tillåta dig att delta i interaktiva funktioner i vår Tjänst när du väljer att göra så
 • Att tillhandahålla kundvård och support
 • Att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra Tjänsten
 • Att övervaka användningen av Tjänsten
 • Att upptäcka, förhindra och adressera tekniska frågor

 

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer belägna utanför ditt land där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i ditt land.

Om du eller din verksamhet är belägen utanför Sverige och väljer att ge information till oss, var vänlig notera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Sverige och bearbetar den där.

Ditt samtycke till detta avtal följt av inlämning/registrering av sådan information representerar ditt godkännande om att denna överföring.

Tryck & Media kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att din data behandlas säkert och i enlighet med denna säkerhet & sekretess-policy, och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om där inte är tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten av din data och annan personlig information.

Avslöjande Av data

 

Juridiska krav

Tryck & Media får avslöja dina personuppgifter i det god tro anses att en sådan åtgärd är nödvändig för:

 • Att följa laglig skyldighet
 • För att skydda och försvara rättigheter eller egendom av Tryck & Media
 • För att förhindra eller utreda möjlig felaktighet i samband med Tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av Tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot rättsligt ansvar

Datasäkerhet

Säkerheten av dina uppgifter är viktiga för oss, men kom ihåg att ingen metod av överföring via Internet, eller metod av elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, vi kan inte ge garanti dess absoluta säkerhet.

Tjänsteleverantörer

Vi kan komma att använda tredje part företag och individer att underlätta vår Tjänst (”tjänsteleverantörer ”), för att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning, för att utföra servicerelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera på vilket sätt vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något andra syfte.

Analys

Vi kan komma att använda oss av tredje parts tjänsteleverantörer att övervaka och analysera användningen av vår Tjänst.

 • Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som ger spårnings och rapporter på hemsidstrafiken. Google använder data som samlats in för att spåra och övervaka användningen av vår Tjänst. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade datan för att kontextualisera och anpassa annonserna av dess eget reklamnätverk.

Du kan välja att inte göra dina aktiviteter på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera Google Analytics opt-out webbläsartillägg. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om din besöksaktivitet.

För mer information om integriteten praxisen hos Google, besök Googles sekretess och villkorssida: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Länkar till andra webbplatser

Vår service kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk, du kommer att vidarebefordras till det tredjepartswebbplatsen. Vi rekommenderar dig starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicy eller praxis av några tredjepartswebbplatser eller tjänster.

 

Barns Integritet

Vår Tjänst riktar sig inte till personer under 18 år (”Barn”).

Vi samlar inte medvetet personlig identifierbar information från någon under en ålder av 18 år. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har tillhandahållit oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi bli medvetna om att ha samlat personuppgifter från barn utan godtycke av föräldrar eller vårdnadshavare, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

 

Ändringar i Säkerhet & Sekretesspolicyn

Vi kan komma att uppdatera vår Säkerhet & Sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer informera dig om dessa ändringar genom att publicera nya versioner på den här sidan.

Vi kommer informera dig i vår Tjänst, i samband med ändringen genom att uppdatera ”datumet” längst upp i detta Säkerhet & Sekretesspolicy.

Du är rekommenderas att granska denna policy med jämna mellanrum för information om ändringar. Ändringar i denna policy gäller från dess de är lanserade på denna sida.

 

Kontakta oss

Om du ha några frågor som handlar om denna Säkerhet & Sekretesspolicy, vänligen kontakta oss:

 • Via e-post: hej@tryckomedia.se